Діючі цільові програми на 2019 рік

                                   Затверджено:

     рішенням 38-ї сесії 7 скликання

     Гожулівської сільської ради від

     20.12.2018 р.

                                                                                                                                                                             секретар сільської ради            А.В. Знайко

 

ПРОГРАМА

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових

категорій громадян Гожулівської сільської ради на 2019 рік

 

Загальні положенн

          Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Гожулівської сільської ради на 2019 рік (далі Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом та забезпечення компенсації збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян автомобільним транспортом маршрутами загального користування Гожулівської сільської ради.

        Право на пільговий проїзд мають окремі пільгові категорії громадян:

– учасники бойових дій;

– інваліди війни;

– діти з багатодітних сімей;

–  інваліди 1 групи;

– особи, які супроводжують інвалідів 1 групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи);

– батьки загиблих військовослужбовців;

– реабілітовані особи;

– громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 та 2;

– діти-інваліди;

– діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

– соціальні робітники Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Полтавського району.

Перевезення окремих пільгових категорій громадян здійснюється при наявності відповідного посвідчення.

Мета програми

      Відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Гожулівської сільської ради перевізникам, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів сільської ради

Фінансове забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів сільської ради на 2019 рік.

Очікувані кінцеві результати виконання програми

Реалізація програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Гожулівської сільської ради на 2019 рік забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом та компенсацію збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян автомобільним транспортом маршрутами загального користування.

 

                                   Затверджено:

     рішенням 32-ї сесії від 20.12.2018 р.

          Гожулівської сільської ради

Сільський голова_________

 

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ТЕРИТОРІЇ ГОЖУЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2019 РІК

I. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2019 рік.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Гожулівської сільської ради на 2019 рік розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про місцеве самоврядування України»

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Гожулівської сільської ради  на 2019 рік (надалі Програма) розроблена на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі території Гожулівської сільської ради та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів території Гожулівської сільської ради. Законодавчою основою для розроблення Програми є закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» , вимог до реалізації Плану дій “Україна – ЄС», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,  Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2011-2020 роки.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Гожулівської сільської ради є планом реальних дій і інструментом для організації органами місцевого самоврядування успішного розвитку та нарощування добробуту території Гожулівської сільської ради, підвищення її престижу, співпраці між владними структурами, діловими колами, громадськими організаціями, всіма верствами населення у вирішення питань розвитку території Гожулівської сільської ради, відстоювання її інтересів.

Дана програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального та культурного розвитку території Гожулівської сільської ради на 2019 рік.

Соціальна сфера.

2.1. Демографічна ситуація.

Демографічна ситуація, що склалася в селах сільської ради, характеризується деяким зменшенням населення.

Як і загалом в Україні, по Гожулівській сільській раді смертність перевищує народжуваність, так в 2018 році народилося 18 дітей, померло 50 осіб.

Станом на 01 січня 2018 року зареєстровано осіб в с. Гожули – 3061, Андріївка -149, Зорівка – 105, Біологічне – 660.

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

2.2. Завдання сільської ради та центру соціальних служб.

 • Всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;
 • Запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім’ї;
 • Створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя , підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;
 • Забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;
 • Поширення соціальної реклами щодо пропаганди іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я.

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді.

У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей сіл сільської ради. Слід відмітити статистику:

 • Багатодітні сім’ї – 26
 • Діти-інваліди – 12
 • Діти позбавлені батьківського піклування – 0
 • Неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 2
 • Діти, що перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх – 1
 • учасники АТО – 42 чоловік та переселенці – 17 родин
 • будинок сімейного типу 1 (шестеро дітей).

Виконавчим комітетом сільської ради, центром соціальних служб надаються постійні послуги сім’ям, спрямовані на подолання складних життєвих обставин, в яких вони опинилися. Клієнтам і сім’ям під соціальним супроводом надаються психологічні, інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги. У 2015 році введено посаду – інспектора з охорони дитинства, яку займає Качур Лідія Миколаївна.

Основними засадами надання соціальних послуг є:

 • сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей;
 • попередження виникнення складних життєвих обставин;
 • створення умов для самостійного розв’язання життєвих проблем, що виникають .

Основні завдання та заходи на 2019 рік:

Зі свого боку, в межах своїх повноважень та можливостей, сільська рада основними цілями та завданнями щодо демографічної політики в селах ставить перед собою та Полтавською РДА «Служба у справах дітей, сім’ї та молоді» такі завдання:

 • подолання негативних тенденцій відтворення населення;
 • допомога малозабезпеченим та кризовим сім’ям.

Зміст

 1. Надання матеріальної допомоги та малозабезпеченим сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 2. Надання цільової матеріальної допомоги на вирішення проблем сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.
 3. Забезпечити раннє виявлення сімей в яких відбувається насильство або реальна загроза його вчинення, та організувати соціальний супровід таких сімей. Здійснення планових та позапланових виїздів до сімей, що перебувають під соціальним супроводом. У разі виявлення насильства у сім’ї перевезення потерпілих у безпечні місця.
 4. Надання дітям-інвалідам та дітям-сиротам матеріальної допомоги з місцевого бюджету.

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

На території сільської ради розташовані підприємства: ФОП «Лісогор» (працює 9 чол.), ПП «Горошко» (5 чол. посезонно), СГ ТОВ «Крафт Агро) ( 5 чол.), 11 торгових точок (16 чоловік), 2 кафетерія           ( 2 чол.), поштове відділення с. Гожули ( 6 чол.), лазня (2 чол.). На території не працює жодне базове господарство.

У рамках регіональної програми передбачається здійснення заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

 • Сприяння працевлаштуванню незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця;
 • Залучення на безоплатній основі до громадських робіт осіб, що перебувають на обліку у державній службі зайнятості;
 • Посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 • Забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;
 • Зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку немає роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб;
 • Сприяння розвитку підприємства.

III. Гуманітарна сфера.

3.1. Охорона здоров’я.

На території Гожулівської сільської ради для надання медичної допомоги населенню функціонують:

 • ­амбулаторія сімейної медицини в с. Гожули
 • ФАП с. Біологічне
 • ФАП с. Андріївка

які забезпечені необхідними медичними препаратами, холодильниками, тонометрами, вагами для дітей, безперебійно працюють телефони.

Основні завдання та заходи на 2019 рік:

Здійснювати допомогу на нагальні потреби медичних закладів за рахунок меценатів та шляхом субвенції міжбюджетного трансферту бюджету сільської ради.

3.2. Освіта.

На території Гожулівської сільської ради функціонує навчально-виховний комплекс I-III ступенів, в якому навчається та виховується 161 учень та 81 дошкільнят. Педагогічний колектив школи постійно працює над поліпшенням якісного навчання учнів, забезпеченням максимуму можливостей для реалізації їхнього інтелектуального потенціалу. У комплексі працює 26 вчителів, всі вони мають повну вищу освіту. Більшість педагогів мають педагогічний стаж понад 20 років. Поряд із досвідченими вчителями працюють молоді педагоги.

В Гожулівському НВК діють гуртки:

 • Мовознавчий
 • Історико-правознавчий
 • Природодослідний (діти займали 3 місце в області та 1 – в районі)
 • Сучасного танцю (1 місце в районі)
 • Виготовлення сувенірів
 • Спортивний (займали призові місця)

Підвіз учнів здійснюється безкоштовно маршрутними автобусами Гожули – Зорівка та Біологічне – Гожули – Полтава, при наявності проїзного квитка.

В навчальному закладі створені всі умови для повноцінного життя та розвитку дитини. Основною метою в роботі працівників установи є охорона та зміцнення життя і здоров’я дітей, створення в групі оптимального режиму для фізичного розвитку дітей, розвиток пізнавальної активності, створення домашнього затишку для задоволення потреб їх підопічних.

Гожулівська сільська рада буде здійснювати допомогу на нагальні потреби школи за рахунок коштів від орендарів.

Школа знаходиться на утриманні  відділу освіти Полтавської РДА.

3.3. Культура та духовність.

Гожулівська сільська рада значну увагу приділяє питанню реалізації державної політики в галузі культури, створення оптимальних умов для розвитку культури, сприяння відродження осередків традиційної народної творчості. На території сільської ради діють:

–             Будинок культури с. Гожули

 • Будинок культури с. Біологічне

Зайнятість працівників культури у 2018 році становила:

Гожулівський БК –    директор – 1 ставка;

 • художній керівник – 1 ставка;
 • тех. працівник – 1 ставка.

БК с. Біологічне – директор – 1 ставка;

– 2 художніх керівника – по 0,5 ставки;

– тех. працівник – 1 ставка;

Бібліотеки с. Біологічне та с. Гожули знаходяться на балансі відділу культури РДА

Основні завдання на 2019 рік:

– підтримка та подальший розвиток конкурсів та фестивалів, участь в культурних заходах району;

–  здійснення заходів щодо покращення кадрового забезпечення закладів культури;

– проведення заходів, щодо відзначення знаменних дат історії та сучасності держави, краю;

– виділити кошти на солодкі подарунки.

– на 2019 рік передбачено субвенцію з районного бюджету на утримання закладів культури в сумі 715,020 грн.

Доручено керівникам БК доопрацювати  в 2019 році роботу гуртків для населення та першочергово дітей дошкільного віку.

При Біологічному та Гожулівському будинках культури діють вокальний жіночий колектив, драматичний гурток, гурток сольного співу, хореографічний, більярдний. Високу оцінку в селі отримують сімейні дуети Ковальчук, Волох, які виконують народні та сучасні пісні з особливою теплотою та високою виконавчою майстерністю.

На території сільської ради є майстрині художнього вишивання – Кирпота Наталія Вікторівна та Дубровська Вікторія Олегівна та народна творчість «Хейд-мейк» ручна робота – керівник гуртку Пліш Наталія Валентинівна.

В клубах для молоді організовано проведення дискотек, діє гурток художньої самодіяльності, який приймає активну участь у проведені районного огляду конкурсу «Таланти твої Гожули», а також виступає перед жителями села в дні відзначення свят.

3.4.   Фізична культура і спорт

На території сільської ради створено умови для занять фізкультурою і спортом. Спортмайданчик знаходиться на території школи. В с. Біологічне є стадіон, де проводяться змагання по футболу. В 2017 р.  відведена земельна ділянка під спортивно-культурний комплекс в с. Гожули,  в 2017 р. розроблена проектно-кошторисна документація на суму 80 тис. грн.

В 2018 році виділено кошти на будівництво стадіону в сумі 598,9 тис. грн., субвенція з районного бюджету – 161,3 тис. грн., тех.. нагляд – 17,5 тис. грн., авторський нагляд + коригування – 42,9 тис. грн.

На 2019 рік:

– передбачено кошти в сумі 800 тис. грн. на продовження робіт по будівництву спортивно – культурного комплексу в с. Гожули;

–   передбачено кошти в сумі 40 тис. грн. для фінансування ФК «Біолог».

IV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села.

Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Фінансово-бюджетна політика – це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів спонсорів.

В останні п’ять років сільській бюджет стабільно перевиконується, це дає змогу сільській раді залучати кошти від перевиконання до бюджету розвитку та виконувати відповідні роботи з розвитку села. Основними по наповненню сільського бюджету є доходи по платі за землю (оренда, податок).

Основні завдання та доходи на 2019 рік:

 • забезпечити виконання дохідної частини бюджету;
 • забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету;
 • здійснювати продаж землі (викуп з оренди) за прийняту вартість;
 • економно використовувати кошти видаткової частини сільського бюджету, що дасть змогу вивільнені кошти направити на розвиток інфраструктури села;
 • заміна водогону в с. Біологічне, пров. Зелений та пров. Цвіточний;
 • реконструкція вуличного освітлення по вулицям: Польовій, Високовольтній, Вербовій, провулку Козачому в с. Гожули;
 • виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію вуличного освітлення частини вулиці Польової в селі Гожули та с. Зорівка.

Очікувані результати:

 • стабільне функціонування бюджетної системи;
 • збільшення дохідної частини сільського бюджету;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній сфері.

4.2. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій).

Виконувати  програму благоустрою населених пунктів.

З метою наведення та підтримки належного санітарного стану в населених пунктах проводяться загально-сільські суботники, весняні толоки. Щонеділі в весняно-літній період та восени працівники установ та організацій прибирають закріплені за ними території.

Жителі підпорядкованих сільській раді сіл, які перебувають на обліку в територіальному центрі зайнятості можуть приймали участь у громадських оплачуваних роботах.

Проводити роботу по ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

Ставки Гожулівської сільської ради знаходяться в межах та за межами населеного пункту. Передбачено переукладання угод з орендарями ставків, які знаходяться в межах населеного пункту відповідно до внесених змін до Водного Кодексу.

Депутати сільської ради, члени виконкому, вчителі проводять роз’яснювальну роботу серед населення, учнів з питань охорони навколишнього середовища і самі беруть участь в цих заходах.

Забезпечення реалізації прав громадян на отримання інформації в спільній архівній установі. Утримання спільної архівної установи, фінансування на 2019 рік в сумі 18436,00 грн.

V. Співпраця органів місцевого самоврядування із орендарями земельних ділянок.

Питання земельних та майнових відносин завжди були і є актуальними.

Гожулівською сільською радою проводиться робота по оформленню технічної документації по відводу земельних ділянок у власність громадян для ведення особистого селянського господарства.

На території сільської ради орендують земельні паї:

ПАТ «Полтавська-Птахофабрика»

ТОВ «Агро- Бурат»

ПСП «Сад»

ФГ «Діана»

З власниками земельних паїв заключено договори оренди. Розрахунок за 2018 рік проведено на 100% в грошовій формі.

Коштів у місцевому бюджеті не вистачає. Водночас органи місцевого самоврядування обвішані повноваженнями без найменшого врахування того, чи здатні вони їх виконувати самі. І тут на допомогу їм повинні прийти товаровиробники. Благодійна допомога яка надається орендарями земельних часток дає надію на співпрацю в розвиток соціальної інфраструктури села, посиленню соціального захисту власників паїв.

Гожулівська сільська рада проводить роботи з орендарями ПАТ «Полтавська-Птахофабрика», ТОВ «Агро-Бурат», ПСП «Сад», ФГ «Діана» про необхідність приймати участь в благоустрої населених пунктів.

У 2018 році орендарі надали допомогу на поточний ремонт дороги по вулиці Полтавській в селі Гожули:

ТОВ «Бурат-Агро» – 40 тис. грн.

ТОВ СГС – 50 тис. грн.

ПСП «Сад» – 40 тис. грн.

На сьогоднішній день на території сільської ради не працює жодного базового господарства, що інколи не дає змоги своєчасно вирішувати деякі питання в тому числі своєчасно реагувати на примхи погоди.

VI. Соціальний захист і зайнятість населення.

Виконавчий комітет сільської ради приділятиме значну увагу питанню соціального захисту населення, постійно забезпечуватиме адресну підтримку соціально незахищених верств населення .

Виконавчим комітетом сільської ради ведеться облік всіх категорій населення, які потребують соціального захисту.

По категоріях:

 • інваліди ВВВ
 • солдатські вдови та члени сім’ї
 • учасники ВВВ
 • діти війни
 • інваліди загального захворювання
 • інваліди дитинства
 • одинокі громадяни похилого віку
 • афганці
 • чорнобильці
 • інваліди по зору
 • учасників АТО
 • переселенці

Так у 2018 році, до Дня Перемоги (9 травня), Дня виведення військ з Афганістану, Дня інваліда, Дня ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до дня Воїнів України, дітям-інвалідам була надана матеріальна допомога. Надає допомогу у вирішені соціального захисту населення ТОВ «Агро-Бурат», ПСП «Сад», ПАТ «Полтавська-Птахофабрика», які здійснюють за рахунок оренди паю обробіток земельних ділянок своїх пайовиків.

На обслуговуванні двох соціальних працівників від територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян перебуває 7 одиноких престарілих жителів сіл Біологічне, Гожули, Зорівка, Андріївка.

Основними напрямками діяльності є:

 • надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці;
 • самотнім літнім громадянам;
 • допомога дітям із кризових сімей;
 • профілактика наркоманії;
 • екологічна діяльність

Жителі сіл, в яких немає природного газу, забезпечені твердим паливом, скрапленим газом.

Сільською радою надаватиметься допомога в оформлені субсидій на покриття комунальних витрат.

Жителям сіл, що опинилися в складних життєвих обставинах, надаватиметься матеріальна допомога. В зв’язку з низьким рівнем життя населення на 2019 рік заплановано видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення в сумі 50 000 грн.

Субвенція на відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій Гожулівської сільської ради становить 142022,40 грн.

VII. Зміцнення правопорядку та профілактика злочинності.

Організація роботи з населенням, є з однією з важливих умов успішного вирішення поставлених перед виконкомом сільської ради завдань, щодо посилення боротьби зі злочинністю та зміцненню правопорядку.

За 2017 рік, злочинів на території сільської не зареєстровано окрім квартирних крадіжок.

Дільничним інспектором спільно з членами виконкому сільської ради ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо профілактики злочинності, шляхом проведення щомісяця єдиних днів профілактики правопорушень.

З метою запобігання бездоглядності неповнолітніх та забезпечення контролю за роботою закладів торгівлі, розважальних закладів Гожулівського БК та БК с. Біологічне затвердили графіки роботи закладів торгівлі та культури.

Гожулівська сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування, перш всього виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

І нам би хотілося, щоб територіальні громади існували не лише на рівні Конституції і законів, а й у житті. Щоб наші громадяни відчули себе причетними до вирішення питань самоврядування, зрозуміли, що ми можемо спільно вирішувати ці питання так, як ми цього хочемо.

 

    Сільський голова _________________________________    Т.О.Литвин


Додаток до рішення 32 сесії

7 скликання  Гожулівської сільської ради

від  20.12.2018 року.

 

 Л О Ж Е Н Н Я 

про порядок формування та використання коштів цільового фонду

сільської   ради в 2019-2020 роках

 1. Цільовий фонд спеціального фонду сільського бюджету (далі цільовий фонд) утворюється згідно рішення сесії сільської ради відповідно до ст.119 Конституції України, ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», , ст.68 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та бюджетною класифікацією України і є складовою частиною фінансових ресурсів регіонального самоврядування.
 2. Цільовий фонд утворюється з метою використання його коштів для вирішення окремих питань у соціально-економічній та культурній сферах життєдіяльності сільської громади, покращення матеріально-технічної бази та соціального розвитку установ сільської ради, інших непередбачуваних заходів.
 3. Порядок формування та використання коштів цільового фонду визначаються цим Положенням, затвердженням рішенням сесії сільської ради
 4. Вимоги Положення обов’язки для застосування усіма об’єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, відомчої належності і джерел фінансування  та розповсюдження на виконання будівельних  робіт з нового будівництва, розширення та реконструкції, а також узаконення самочинного будівництва.
 5. Цільовий фонд  формується за рахунок:

–   Добровільних внесків і  пожертвувань підприємств, об’єднань, приватних

фірм, організацій,  фізичних та юридичних осіб.

–   Заходів від розпродажу майна установ і організацій, що належить  до

спільної власності територіальних громад сільської  ради.

–  Коштів , які    отримує сільський бюджет на виконання окремих

конкретних доручень від підприємств, установ та фізичних осіб  згідно

укладених договорів.

 • Коштів, що надходять з підприємств на підставі  Закону України «Про

регулювання містобудівної діяльності»,

–    Різих  інвестицій.

–    Інших джерел надходжень, які не суперечать законодавству та

нормативним актам.

 1. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

 1. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених Законом. України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

 1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

 1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту
 2. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.
 3. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

 1. Кошти цільового фонду використовуються:

Для вирішення  окремих питань у соціально-економічній,культурній сферах життєдіяльності територіальної громади села; покращення матеріально-технічної бази  та соціального розвитку установ сільської ради; оплату періодичних видань для сільської бібліотеки; проведення Дня села та оплати призів; оплати солодких подарунків (цукерок) до Нового року дітям дошкільного та молодшого шкільного віку;оплати за  спожиту електроенергію по вуличному освітленню;  для  інших непередбачених заходів.

Для будівництва,розширення,реконструкції, ремонту та утримання мереж тепло-, водо-, гозо-, енергозабезпечення,шляхів, закладів охорони здоров”я, культури, соціального забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази, житлово-комунальних об”єктів, та придбання обладнання для задоволення потреб населення.

На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради.

14.. Залучені кошти замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури акумулюється на спеціальному рахунку сільської ради згідно укладених договорів між сільською  радою з однієї сторони та підприємствами, установами,фізичними особами та ін., що здійснюють промислове будівництво в сільській раді з другої сторони.Вони є перехідними і вилученню не підлягають.

 1. Напрямки використання цих коштів,визначення конкретних об”єктів та обсяги їх фінансування із зазначеного рахунку здійснюються за рішенням сесії сільської ради, а в міжсесійний період – за рішенням виконавчого комітету сільської ради та розпоряджень з послідуючим затвердженням на сесії.
 2. Бухгалтерський облік фінансово- господарських операцій які здійснюються з коштами цільового фонду, ведеться в установленому порядку по видах надходжень і витрат.
 3. Контроль за використанням цільового фонду  здійснює постійна комісія з питань планування  і бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 

                                                                                         ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О:

                                                                                      рішенням № 6 32 сесії 7 скликання

                                                                                      Гожулівської сільської ради 

                                                                                      від 20 грудня 2018 року

                                                                                          

 

 

П Р О Г Р А М А

по благоустрою населених пунктів Гожулівської сільської ради на 2019 -2020 роки

Гожулівська  сільська  рада  налічує  4  населених  пунктів: с. Гожули, с. Зорівка,

с. Біологічне, с. Андріївка. Адміністративний центр – село Гожули.

В с. Гожули розташовані  заклади соціальної сфери: сільська рада, навчально- виховний комплекс, дільнична амбулаторія, будинок культури, сільська бібліотека та поштове відділення. На території населених розташовано 6 торгових магазинів та павільйонів, що здійснюють реалізацію продуктів харчування населенню.

В с. Біологічне розташовані  заклади соціальної сфери:  навчально-виховний комплекс, ФАП, будинок культури, сільська бібліотека, а також 2 магазини що здійснюють реалізацію продуктів харчування.

Програма спрямована на створення сприятливого  для  життєдіяльності  місцевого населення довкілля,  збереження і охорону   навколишнього   природного   середовища,    забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Згідно даної програми  кошти будуть направлені на:

 • ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території сільської ради;
 • проведення місячника озеленення по населених пунктах;
 • скошування бур’янів;
 • поточний ремонт пам’ятників;
 • благоустрою кладовищ, що знаходяться на територій сільської ради;
 • оплату за технічне обслуговування вуличного освітлення;
 • оплату за електроенергію, яка використовується для освітлення вулиць;
 • оплату за електротехнічну продукцію для поточного ремонту об’єктів вуличного освітлення та заміни ламп.
 • оплата за послуги по прибиранню території Гожулівської сільської ради.

Видатки, пов’язані з реалізацією заходів Програми здійснюються за рахунок виділення в установленому порядку коштів місцевого бюджету, а також добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, коштів інших джерел не заборонених чинним законодавом.

 

                                                                                         ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О:

                                                                                      рішенням № 6 32 сесії 7 скликання

                                                                                      Гожулівської сільської ради

                                                                                      від 20 грудня 2018 року

П Р О Г Р А М А

по благоустрою населених пунктів Гожулівської сільської ради на 2019 -2020 роки

 

Гожулівська  сільська  рада  налічує  4  населених  пунктів: с. Гожули, с. Зорівка,

с. Біологічне, с. Андріївка. Адміністративний центр – село Гожули.

В с. Гожули розташовані  заклади соціальної сфери: сільська рада, навчально- виховний комплекс, дільнична амбулаторія, будинок культури, сільська бібліотека та поштове відділення. На території населених розташовано 6 торгових магазинів та павільйонів, що здійснюють реалізацію продуктів харчування населенню.

В с. Біологічне розташовані  заклади соціальної сфери:  навчально-виховний комплекс, ФАП, будинок культури, сільська бібліотека, а також 2 магазини що здійснюють реалізацію продуктів харчування.

Програма спрямована на створення сприятливого  для  життєдіяльності  місцевого населення довкілля,  збереження і охорону   навколишнього   природного   середовища,    забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Згідно даної програми  кошти будуть направлені на:

 • ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території сільської ради;
 • проведення місячника озеленення по населених пунктах;
 • скошування бур’янів;
 • поточний ремонт пам’ятників;
 • благоустрою кладовищ, що знаходяться на територій сільської ради;
 • оплату за технічне обслуговування вуличного освітлення;
 • оплату за електроенергію, яка використовується для освітлення вулиць;
 • оплату за електротехнічну продукцію для поточного ремонту об’єктів вуличного освітлення та заміни ламп.
 • оплата за послуги по прибиранню території Гожулівської сільської ради.

Видатки, пов’язані з реалізацією заходів Програми здійснюються за рахунок виділення в установленому порядку коштів місцевого бюджету, а також добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, коштів інших джерел не заборонених чинним законодавом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням №  5  32 сесії 7 скликання

Гожулівської сільської

ради від 20.12.2018 р.

 

Програма сільської ради

на 2019-2020 роки

 

Про надання допомоги малозабезпеченим верствам населення, одиноким престарілим громадянам, учасникам війни, учасникам бойових дій, інвалідам, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, людям, що перебувають на лікуванні і не мають на це коштів, працівникам установ села та пенсіонерам, які потребують матеріальної допомоги та матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від нещасних випадків, та сім’ям громадян, рідні яких загинули або втратили працездатність внаслідок аварій та трагічних випадків, особам, які були мобілізовані на підставі Указів Президента України «Про часткову мобілізацію» № 303/2014 від

17.03.2014 р., № 15 від 14.01.2015 р.,  учасникам АТО.

Допомога малозабезпеченим верствам населення, одиноким престарілим громадянам, учасникам війни, учасникам бойових дій, інвалідам, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, громадянам, які постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС, людям, що перебувають на лікуванні і не мають на це коштів, працівникам установ села та пенсіонерам, які потребують матеріальної допомоги та матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від нещасних випадків, та сім’ям громадян, що загинули або втратили працездатність внаслідок аварій та трагічних випадків, особам, які були мобілізовані на підставі Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» № 303/2014 від 17.03.2014 р. № 15 від 14.01.2015 р. , учасникам АТО– це складова частина соціального захисту населення.

Крім вищевикладеного при наявності коштів знайти можливість надавати матеріальну допомогу дітям-сиротам, дітям, що перебувають під опікою, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей для оплати за путівку в табір відпочинку; надавати допомогу на поховання громадян, які на момент смерті не працювали і не були пенсіонерами.

При наявності коштів надавати матеріальну допомогу працівникам установ, що обслуговуються Гожулівською сільською радою до ювілейних дат та професійних свят, нагородженим Почесною Грамотою сільської ради.

В разі виниклої потреби в інших матеріальних заохоченнях населення (як заохочення донорів за добровільну здачу крові і таке інше) – вирішувати питання на засіданні сесій сільської ради.

Програма спрямована на поліпшення матеріального становища незахищених верств населення сіл сільської ради.

Фінансування програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету сільської ради.

Кошти передбачені сільським бюджетом по статті «Видатки по соціальному захисту населення» використовуються для надання допомоги вищевказаним верствам населення.

Порядок надання матеріальної допомоги учасникам, інвалідам ВВВ та громадянам, що постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС здійснюється згідно наданих відомостей про ці категорії населення спеціалістами відділу обліку військово-облікового стану громадян, по рішенню виконкому сільської ради з подальшим затвердженням на сесії сільської ради. Для отримання інших видів допомоги громадянам необхідно подати письмову заяву з відповідним проханням до виконкому сільської ради.

Питання надання матеріальної допомоги вирішується на засіданні сесії сільської ради.

Згідно прийнятого рішення сесії сільської ради проводиться видача коштів готівкою бухгалтерією сільської ради по пред’явленню особистого паспорта та ідентифікаційного коду громадянина, що одержує допомогу.

Розмір допомоги залежить від матеріальних і побутових умов заявника, але не більше ніж прожитковий мінімум, визначений Законом України «Про державний бюджет України» на відповідний бюджетний рік.

В разі необхідності надання матеріальної допомоги, розмір якої перевищує прожитковий мінімум – питання про надання такої допомоги та її розмір вирішується за попереднім погодженням з постійною планово-бюджетною комісією та затверджується на сесії сільської ради.

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Рішенням № 3    32 сесії 7 скликання

                                                                                          Гожулівської  сільської ради

                                                                                          від 20.12.2018 року

 

Програма

Розвитку та фінансової  підтримки  Комунального  підприємства   Гожулівської сільської ради «Мрія» на   2019 – 2020 роки. 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального підприємства Гожулівської сільської ради «Мрія» (далі Програма) розроблена відповідно до пункту 15 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, ст.26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги».  На території сільської ради створене та діє Комунальне підприємство ЖКГ «Мрія», діяльність якого направлена на надання комунальних послуг населенню Гожулівської сільської ради по водопостачанню та водовідведенню.

У зв’язку з тим, що  діючі тарифи на комунальні послуги не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання це призводить до того, що комунальному підприємству не вистачає обігових коштів на виплату податків, заробітної плати, програмного забезпечення бухгалтерського обліку, паливно-мастильних матеріалів, тощо.

Зважаючи на те виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки комунальному підприємству  з сільського бюджету  для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення функціонування комунального підприємства на умовах самофінансування.

Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися фінансова допомога:

–    фінансування проектно-кошторисної документації та проведення капітальних робіт по  реконструкції водогонів та водонапірних башт .

–    придбання основних засобів,  а також капітальний та поточний ремонт основних засобів, що обліковується на балансі комунального підприємства.

ІІІ.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде здійснюватись за  напрямком:

 • надання фінансової допомоги на поточні видатки підприємств за рахунок коштів загального фонду сільському бюджету по КФК 6020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують або надають житлово-комунальні послуги за кодом економічної класифікації видатків 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям);
 • надання фінансової допомоги на капітальні  видатки підприємств за рахунок коштів спеціального фонду сільському бюджету по КФК 7330 Будівництво та регіональний розвиток за кодом економічної класифікації видатків 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

При цьому підприємство має бути включено до мережі одержувача бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно відповідного рішення про використання бюджетних коштів.

VІ.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до сільського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом сільського бюджету.

Джерелом фінансування є кошти загального та спеціального фонду Гожулівської сільської ради.

Обсяги фінансування визначаються відповідно  Додатку 1 до Програми розвитку та фінансової  підтримки  Комунального  підприємства ЖКГ  «Мрія» Гожулівської сільської ради на   2019 – 2020 роки та можуть змінюватися на підставі рішень сесії сільської ради про внесення змін до бюджету.

 1. V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству сприятиме:

– створенню умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності.

 1. VI. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

Реалізація Програми покладається на виконавчий комітет Гожулівської сільської ради у партнерстві з Комунальним підприємством ЖКГ «Мрія». У випадку необхідності коригування даної Програми,  відповідні зміни до неї вносяться рішенням сесії Гожулівської сільської ради.

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – постійна бюджетна комісія ради з питань планування, благоустрою, бюджету, фінансів і будівництва та сільський голова.

Додаток 1

до Програми розвитку та фінансової підтримки

                                                                      Комунального підприємства ЖКГ «Мрія»

                                                                          Гожулівської сільської ради на 2019-2020 р.

Обсяг фінансування

програми розвитку та фінансової  підтримки  Комунального  підприємства ЖКГ «Мрія»   Гожулівської сільської ради

на   2019 – 2020 роки.

 

№ п/п Напрямки фінансової підтримки комунального підприємства Обсяги фінансування

тис.грн.

 
Всього: 2019 2020    
1. Фінансова допомога на поточні видатки підприємства  
  Фінансова допомога на капітальні видатки підприємства 584300 284300 300000  
  Разом 584300 284300 300000  

 

 

 

ГОЖУЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ 

                                         20 грудня 2018 року                                                     село Гожули                                       

Про затвердження соціальних

адресних виплат на 2019 рік

Керуючись статтями 26, 60, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Знайко А.В., ” Про затвердження соціальних адресних виплат на 2019 рік”,  сесія сільської ради

В  И  Р  І  Ш  И Л  А:

 1. Надавати у 2019 році адресну допомогу громадянам згідно поданих заяв і складених актів обстеження матеріально-побутових умов жителям сільської ради: пенсіонерам, дітям-інвалідам, учасникам ВВВ, чорнобильцям, учасникам АТО, членам сімей загиблих, потерпілим військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, каліцтво чи захворювання, компенсацію витрат на ритуальні послуги цивільним особам, які загинули і т. д. за умови наявності коштів в сільському бюджеті.
 2. Надавати адресну допомогу на поховання рідним померлих, які не досягли пенсійного віку і ніде не працювали при наявності трудової книжки померлого та заяви, паспорта та ідентифікаційного номера одержувача допомоги в сумі 1000,00 грн.

 

Сільський  голова